Bộ GD&ĐT hướng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

Cao Hiếu
Bộ GD&ĐT phát hành Văn bản số 1957/BGDĐT-GDĐH về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024.
tuyensinh-6733-1714814757.jpg

Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2024.

Theo văn bản trên, từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.

Theo đó, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin (nhập, xem, sửa) thông tin của mình trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (Bộ GD&ĐT).

Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đối với các ngành/chương trình phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào tất cả cơ sở đào tạo đăng ký theo ngành/chương trình và được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất); đồng thời thí sinh phải cung cấp các dữ liệu (theo tiêu chí, điều kiện, quy trình đăng ký được quy định tại đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo) tương ứng với ngành/chương trình mà thí sinh đã đăng ký xét tuyển để cơ sở đào tạo sử dụng xét tuyển.

Tất cả nguyện các nguyện vọng của thí sinh vào cơ sở đào tạo được xử lý trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh đã hoàn thành việc dự tuyển vào cơ sở đào tạo theo kế hoạch xét tuyển sớm của cơ sở đào tạo, nếu đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống để được xét tuyển theo quy định.

Từ ngày 31/7 đến 6/8/2024, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp với các điểm tiếp nhận, rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên nếu có.

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu và thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển. Thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trực công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.