Bạn cần biết

Mẹo kiểm tra số múi bưởi mà không cần bổ

3 giờ trước

Bạn biết không, chỉ cần thông qua phần cuống của quả bưởi là ta có thể dễ dàng biết được số múi mà quả bưởi đó đang sở hữu.