Bộ GD&ĐT thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp THPT

Cao Hiếu
Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, mỗi đoàn từ 3-5 người.
cham-thi-3920-1714727826.jpg

Cán bộ chấm thi tốt nghiệp THPT. Ảnh Hải Bình.

Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra chấm thi; giao giám đốc Sở GD&ĐT, thủ trưởng cơ sở đào tạo có cán bộ, viên chức được điều động làm trưởng đoàn kiểm tra chấm thi của Bộ GD&ĐT ký phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra.

Trưởng đoàn là lãnh đạo Thanh tra Sở GD&ĐT hoặc lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở GD&ĐT, hoặc lãnh đạo phòng/ban thanh tra nội bộ cơ sở đào tạo.

Thành viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc/trực thuộc Sở (từ 1 đến 2 người) và 1 đến 2 cán bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức chấm thi và thanh tra chấm thi của Sở GD&ĐT, Hội đồng thi, các Ban liên quan đến công tác chấm thi.

Hình thức/cách thức kiểm tra: Người của Sở GD&ĐT này sẽ làm nhiệm vụ kiểm tra tại Sở GD&ĐT khác (không đảo chéo).

Ngoài đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT thành lập đoàn thanh tra công tác chấm thi. Nhiệm vụ: Thanh tra trực tiếp tại Hội đồng thi và Ban làm phách, Ban chấm thi tự luận, Ban chấm thi trắc nghiệm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm có cán bộ thanh tra trực tiếp công tác làm phách. Mỗi vòng làm phách có 1 cán bộ làm công tác thanh tra được cách ly cùng Ban làm phách trong quá trình thực hiện làm phách. Cán bộ thanh tra làm phách vòng 2 không trùng với cán bộ thanh tra làm phách vòng 1.

Đồng thời, cần đủ số lượng cán bộ thanh tra tại khu vực chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm theo yêu cầu công việc và địa hình khu vực chấm thi.