Bộ GTVT hé lộ kế hoạch đầu tư hoàn thiện khu bến cảng Lạch Huyện

Lan Anh
Bộ GTVT vừa có công văn trả lời kiến nghị cử tri Tp.Hải Phòng gửi tới sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
cang-lach-huyen-1711615933.jpg

Theo nội dung kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng: “Kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các bến còn lại của cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đồng thời có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trung tâm logistics trên địa bàn thành phố Hải Phòng (có khu vực đảo Cát Hải); hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp dịch vụ nước ngoài”.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ GTVT cho biết, theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Khu bến cảng Lạch Huyện có chức năng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, có các bến công ten nơ cho tàu từ 6.000-18.000 TEU, bến tổng hợp, hàng rời cho tàu đến 100.000 tấn, bến hàng lỏng/khí cho tàu đến 150.000 tấn; bến khách cho tàu đến 225.000 GT.

TEU là đơn vị đo lường tương đương với cont 20 feet, teu là một đơn vị đo sức chứa hàng hóa không chính xác, thường được sử dụng để mô tả khả năng chứa của một tàu container hoặc bến container. Đơn vị thường được sử dụng phổ biến trong vận tải biển.

Theo quy hoạch điều chỉnh chi tiết Khu bến cảng Lạch Huyện trong Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 1 giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, các bến cảng công ten nơ thuộc Khu bến Lạch Huyện (cảng biển Hải Phòng) được quy hoạch giai đoạn đến 2025 có 6 bến với tổng chiều dài từ 2.250-2.400 m đáp ứng thông qua lượng hàng từ 2,2-2,7 triệu TEU, đến năm 2030 (bao gồm giai đoạn đến năm 2025) có 10-12 bến với tổng chiều dài từ 3.750-5.100 m đáp ứng thông qua lượng hàng từ 5,5-6,1 triệu TEU.

Khu bến cảng công ten nơ tại Lạch Huyện hiện đang được khai thác và triển khai đầu tư xây dựng 08 bến, cụ thể: Đã khai thác từ năm 2018 bến số 1, số 2 với tổng chiều dài 750 m, năng lực thông qua đạt khoảng 1,5 triệu TEU/năm; đang thi công xây dựng 04 bến số 3, số 4 và số 5, số 6 với tổng chiều dài 1.650 m, năng lực thông qua đạt khoảng 3,0 triệu TEU/năm; đang triển khai thủ tục thi công bến số 7, số 8 với tổng chiều dài 900 m, năng lực thông qua đạt khoảng 1,5 triệu TEU/năm. Các bến cảng từ bến số 3-8 sẽ lần lượt đưa vào khai thác từ năm 2024-2027.

Như vậy, Khu bến cảng công ten nơ Lạch Huyện đến năm 2027 sẽ có 08 bến (từ bến 1-8) với tổng chiều dài 3.300 m và năng lực thông qua hàng công ten nơ đạt 6,0 triệu TEU được đầu tư, đưa vào khai thác theo đúng lộ trình quy hoạch được duyệt, đảm bảo năng lực đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa hiện nay và trong thời gian tới tại khu vực.

Hiện Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030.

Sau khi điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển được phê duyệt, Bộ GTVT sẽ tiếp tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết các nhóm cảng biển và phê duyệt Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm Khu bến Lạch Huyện).

Lộ trình đầu tư các bến tiếp theo thuộc Khu bến công ten nơ Lạch Huyện sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoạch định cụ thể trong Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư khai thác cảng biển.

Đối với sự cần thiết có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trung tâm logistics trên địa bàn thành phố Hải Phòng (trong đó có khu vực đảo Cát Hải) và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đầu tư, kinh doanh dịch vụ logistics để có thể canh tranh với các doanh nghiệp dịch vụ nước ngoài, Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri Thành phố.

Thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thời gian qua Bộ GTVT đã chú trọng tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo mở rộng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông để đảm bảo kết nối thuận tiện giữa các vùng, miền, giữa địa bàn tiêu thụ và đầu mối giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay, mạng lưới đường bộ cao tốc bước đầu được hình thành với tổng chiều dài 1.900 km và đang tiếp tục được triển khai thi công, góp phần tăng cường năng lực vận tải trên các hành lang kinh tế quan trọng; hệ thống quốc lộ đã và đang được đầu tư theo quy hoạch. Hệ thống hạ tầng đường sắt được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo.

Đường thủy nội địa đã cải tạo, đưa vào khai thác 17 tuyến vận tải, đã và đang đầu tư nâng tĩnh không cầu trên các tuyến vận tải thủy quan trọng; hệ thống cảng hàng không đã cải tạo và đưa vào khai thác 22 cảng, cơ bản đáp ứng nhu cầu hành khách.

Đã đầu tư, đưa vào khai thác 296 bến cảng biển, đặc biệt các bến thuộc khu bến Lạch Huyện (cảng biển Hải Phòng), luồng hàng hải vào khu bến Lạch Huyện được chú trọng đầu tư phát triển; các luồng hàng hải khác được đầu tư đồng bộ với các bến cảng biển, cơ bản đáp ứng năng lực vận tải, xuất khẩu hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước.

Đối với hoạt động logistics lĩnh vực hàng hải, Bộ GTVT đã phê duyệt Đề án phát triển đội tàu vận tải biển của Việt Nam và ban hành Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, bốc dỡ công ten nơ và lai dắt tại cảng biển Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ tổ chức thực hiện quy hoạch, phát triển các Trung tâm logistics trên địa bàn cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì theo Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015, Bộ GTVT trân trọng đề nghị cử tri thành phố Hải Phòng có kiến nghị với Bộ Công thương để được hướng dẫn, giải quyết. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.