Bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra Bộ, Viện trưởng

Hậu Nguyễn
Bộ Xây dựng đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt của Bộ, gồm: Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia.

bo-nhiem-tan-chanh-thanh-tra-bo-vien-truong-1715241933.jpg

 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định cho tân Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Chu Hồng Uy.

Bổ nhiệm ông Chu Hồng Uy giữ chức Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng; ông Hoàng Vĩnh Hưng giữ chức Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Văn Toàn đã công bố Quyết định số 395/QĐ-BXD ngày 8/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm ông Chu Hồng Uy - Phó Chánh Thanh tra Bộ giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng.

Quyết định số 388/QĐ-BXD ngày 6/5/2024 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Vĩnh Hưng - Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia giữ chức Viện trưởng.

bo-nhiem-tan-chanh-thanh-tra-bo-vien-truong1-1715242005.jpg

 

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao Quyết định cho tân Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia Hoàng Vĩnh Hưng.

Nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Tại Lễ trao các quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trao các Quyết định bổ nhiệm, chúc mừng ông Chu Hồng Uy và ông Hoàng Vĩnh Hưng đã được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Xây dựng tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm chuyên môn tích lũy nhiều năm, các đồng chí vừa được bổ nhiệm trên cương vị mới sẽ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động hai đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ, giúp hai đơn vị ngày càng phát triển.

bo-nhiem-tan-chanh-thanh-tra-bo-vien-truong2-1715242047.jpg

 

Tân Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng Chu Hồng Uy phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, cảm ơn Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tin tưởng giao trọng trách mới, tân Chánh Thanh tra Bộ Chu Hồng Uy và tân Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia Hoàng Vĩnh Hưng hứa sẽ nỗ lực, dành hết tâm huyết, kinh nghiệm, đoàn kết chung tay góp sức cùng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

bo-nhiem-tan-chanh-thanh-tra-bo-vien-truong3-1715242106.jpg

 

Tân Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia Hoàng Vĩnh Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

bo-nhiem-tan-chanh-thanh-tra-bo-vien-truong4-1715242189.jpg

 

Tập thể Thanh tra Bộ Xây dựng chúc mừng tân Chánh Thanh tra Bộ Chu Hồng Uy.

bo-nhiem-tan-chanh-thanh-tra-bo-vien-truong5-1715242216.jpg

 

Tập thể Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia chúc mừng tân Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng.