Chấp thuận dừng đầu tư 1,3km đường sau bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)

Cao Hiếu
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có Quyết định về chủ trương dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng.

Cụ thể, Bộ GTVT chấp thuận dừng chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng bằng nguồn vốn nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

chap-thuan-dung-dau-tu-13km-duong-sau-ben-cang-lach-huyen-hai-phong-19453940-1710038081.jpg

Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện có kinh phí trên 614,37 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Ban quản lý dự án Hàng hải tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan của dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng cho UBND TP Hải Phòng theo quy định.

Đồng thời báo cáo về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã bố trí cho dự án. Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tổng kinh phí thực hiện dự án là 614,37 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Mục tiêu xây dựng tuyến đường sau cảng từ cuối bến số 2 đến cổng bến số 5, 6 với chiều dài khoảng 1,3km; bề rộng nền đường 52,5m; cấp thiết kế cấp III đồng bằng; vận tốc thiết kế 80km/h.

Tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng, Thủ tướng đã có ý kiến việc đầu tư hệ thống giao thông đường bộ phía sau các bến cảng khu vực Lạch Huyện và cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.

Trong đó trước mắt tập trung đầu tư đoạn đường từ bến cảng số 2 đến hết bến cảng số 6: Giao cho các doanh nghiệp đang thi công các bến cảng thực hiện xây dựng đồng bộ hệ thống đường bộ phía sau các bến cảng.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ GTVT và UBND TP Hải Phòng cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án sử dụng ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn vốn khác.

Phương thức hợp tác công tư, xã hội hóa để đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo đồng bộ với các bến cảng thuộc Khu bến Lạch Huyện và Khu công nghiệp.