Đại tướng Tô Lâm: Hải Phòng thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm

Lan Anh
Ngày 9/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo Đảng bộ TP Hải Phòng, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với nhiều giải pháp, mục tiêu cụ thể.

Thành phố đã kịp thời kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 12; thực hiện tinh giản biên chế có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Công tác cán bộ từng bước được đổi mới bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch đúng chỉ đạo của Trung ương.

Công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực được triển khai quyết liệt, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai khá toàn diện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hải Phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

buoi-lam-viec1-1715309800.jpg

Đoàn công tác Bộ Công an làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Kinh tế Hải Phòng tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) giai đoạn 2021-2023 tăng bình quân trên 11% /năm. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số cải cách hành chính của TP Hải Phòng giai đoạn 2021-2023 luôn thuộc tốp 3 địa phương cao nhất cả nước.

Tình hình chính trị, xã hội thành phố tiếp tục được ổn định, tiềm lực quốc phòng được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đặc biệt khu vực biên giới, biển đảo được giữ vững.

Về kết quả triển khai thực hiện Đề án số 06 ngày 6/01/2022 của Chính phủ, số lượng tài khoản định danh điện tử được kích hoạt trên địa bàn Hải Phòng đã về đích trước thời hạn, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, Hải Phòng là một trong số địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành khóa tài khoản cũ và triển khai đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của địa phương bằng phương thức duy nhất sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID do Bộ Công an cấp trước ngày 01/7/2024.

Về thực hiện mực tiêu “phấn đấu từng bước đưa Hải Phòng trở thành thành phố không có tội phạm về ma túy”, vừa qua, Hải Phòng đã khảo sát đánh giá tổng thể công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại công an cấp xã đối với 13/15 quận, huyện; đang tổ chức thực hiện khảo sát, đánh giá 2 huyện An Lão và Thủy Nguyên.

dai-tuong-to-lam2-1715309759.jpg

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Hải Phòng tiếp tục chú trọng phòng ngừa tội phạm, thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Đảng ủy Công an Trung ương trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.

Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với vai trò chủ trì của công an thành phố, công tác đấu tranh giữ gìn trật tự xã hội được đảm bảo, công tác xử lý tội phạm rất tốt, không để hình thành các băng nhóm xã hội, tuy nhiên để thực hiện được mục tiêu giảm tội phạm phải rất cố gắng.

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng bám sát vào các mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

Từ nay đến Đại hội Đảng các cấp, Hải Phòng cần rà soát tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, chủ động làm tốt công tác nhân sự; trong bất cứ tình huống nào cũng cần giữ vững tình thế chủ động, chỗ nào có nguy cơ, cần tập trung chấn chỉnh, đặc biệt quan tâm tình hình quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng cần tiếp tục chú trọng phòng ngừa tội phạm, thực hiện bằng được mục tiêu kéo giảm tội phạm, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố không tệ nạn xã hội, không ma túy, không tội phạm...