Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2024 hơn 106.000 tỷ đồng

Admin
Năm 2024, Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn hơn 106.000 tỷ đồng, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với con số ước thu năm 2023...

 Lượng hàng hoá thông qua cảng Hải Phòng năm 2023 chỉ ước đạt 170 triệu tấn

Ngày 19/11, nguồn tin của VnEconomy cho biết năm 2024, thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là hơn 106.000 tỷ đồng (gồm cả thu hải quan và nội địa), mức thu này cao hơn 4.000 tỷ đồng so với con số ước thu của năm 2023.

Năm 2023, HĐND TP. Hải Phòng giao tổng thu ngân sách trên địa bàn là hơn 116.000 tỷ đồng nhưng số thu năm 2023 chỉ ước đạt hơn 102.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 42.500 tỷ đồng, đạt mục tiêu thu ngân sách do HĐND TP. Hải Phòng giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 58.000 tỷ đồng, không đạt mục tiêu thu 69.900 tỷ đồng được HĐND TP. Hải Phòng giao.

Theo UBND TP. Hải Phòng, năm 2024, nền kinh tế thế giới được dự báo có nhiều biến động, lạm phát có thể tăng trở lại sẽ tác động đến nền kinh tế trong nước nên Hải Phòng đặt mục tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 106.000 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với số ước thực hiện năm 2023.

Tuy nhiên, tổng dự thu ngân sách năm 2024 vẫn thấp hơn số thu dự kiến của năm 2023 gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, khoản thu nội địa tăng từ 42.500 tỷ đồng lên 45.000 tỷ đồng. Tổng dự thu ngân sách năm 2024 giảm do dự thu từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ còn hơn 60.000 tỷ đồng, chỉ cao hơn con số ước thực hiện năm 2023 hơn 2.000 tỷ đồng và giảm gần 10.000 tỷ đồng so với số thu hoạt động xuất nhập khẩu năm 2023 mà HĐND thành phố giao.

Chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn của Hải Phòng cũng có sự điều chỉnh mạnh. Năm 2023, Hải Phòng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP từ 12,7 % -13% . Tuy nhiên, năm 2023, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Hải Phòng chỉ ước đạt 10,6%, không hoàn thành mục tiêu đề ra. Vì vậy, năm 2024, Hải Phòng chỉ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11,5 – 12% so với năm 2023.

Tổng lượng hàng hoá thông qua cảng của Hải Phòng năm 2023 cũng chỉ ước đạt 170 triệu tấn, không đạt được mục tiêu hơn 185 triệu tấn hàng hoá thông qua cảng. Năm 2024, Hải Phòng chỉ đặt mục tiêu sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 190 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với kế hoạch thực hiện trong năm 2023.

Theo đánh giá của UBND TP Hải Phòng, năm 2023, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế của Hải Phòng không đạt mục tiêu đề ra do kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng sản xuất. Đặc biệt, Hải Phòng bị giảm nguồn thu ngân sách do thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với linh kiện ô tô, giảm thuế giá trị gia tăng. Thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, hoạt động giải phóng mặt bằng tại một số dự án trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Tiến độ thành lập các khu công nghiệp mới trên địa bàn cũng bị chậm so với dự kiện do yêu cầu mới về thành lập các khu công nghiệp phải đảm bảo về quy hoạch xây dựng, quy hoạch khu nhà ở cho công nhân. Vì vậy, Hải Phòng phải điều chỉnh lại việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch 4 khu công nghiệp Nam Tràng Cát, Tràng Duệ (giai đoạn 3), Thuỷ Nguyên và Giang Biên (giai đoạn 2) để trình cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tác giả: Nam Khánh

Nguồn tin: vneconomy.vn