Hải Phòng khẩn trương hoàn thành các dự án liên quan đến chuyển đổi số

Lan Anh
Đó là nhiệm vụ Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường giao cho Sở Thông tin & Truyền thông tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngành Thông tin & Truyền thông (TT&TT), tổ chức chiều 10/1.

Năm 2023 ngành TT&TT được UBND TP Hải Phòng giao 519 nhiệm vụ, đứng thứ 09/20 khối Sở, ngành. Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan đã triển khai tích cực, toàn diện các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 84%.

Công tác quản lý hoạt động các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền được triển khai tích cực, kịp thời phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, thực hiện chủ đề năm, các sự kiện chính trị quan trọng của TP. Sở TT&TT tổ chức thành công cuộc thi “Phát thanh viên tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2023”; Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V với chủ đề “Hải Phòng – Thành phố văn minh, hiện đại”, Diễn đàn Chuyển đổi số TP Hải Phòng với chủ đề “Kiến tạo dữ liệu số - nền tảng phát triển kinh tế - xã hội”. Công tác cung cấp thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phản bác những thông tin, xuyên tạc, không chính xác về tình hình – kinh tế xã hội của TP trên mạng Internet thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội đạt hiệu quả.

quang-canh-hoi-nghi-1-1704962756.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2023, Sở đã triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 với số lượng nhiệm vụ chuyển đổi số tăng đột biến với 75 nhiệm vụ trọng tâm, sử dụng kinh phí gần 400 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp TP. Sở đã chủ động đổi mới, nâng cao tiến độ, hiệu quả, chất lượng đánh giá, thẩm định hồ sơ các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin, chuyển đổi số TP. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ở mức cao, trung bình trên 90% toàn TP.

hoat-dong-tong-ket-2-1704962774.jpg

Ngành TT&TT tổng kết hoạt động năm 2023.

Sở cũng tích cực triển khai Dự án đầu tư triển khai một số nội dung xây dựng Chính quyền số TP, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Với các hệ thống nền tảng số, dữ liệu số, ứng dụng và dịch vụ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, đây là những nền tảng dùng chung quan trọng, cốt lõi để thực hiện xây dựng chính quyền số TP.

Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo an toàn mạng lưới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng năm 2023. Hải Phòng cũng hoàn thành đưa vào khai thác mới 121 trạm BTS công nghệ 4G, đưa tổng số trạm BTS trên toàn địa bàn lên 2.442 trạm. Sản lượng hồ sơ bưu chính công ích phát sinh trong năm 2023 ước đạt 125.400 hồ sơ, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2022 là 104.500 hồ sơ. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Doanh thu bưu chính năm 2023 ước đạt 1.040 tỷ đồng, bằng 112,3% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu viễn thông năm 2023 ước đạt 3.470 tỷ đồng, bằng 110 % so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng. Sở tiến hành xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm trong lĩnh vực thông tin trên mạng, lĩnh vực báo chí, lĩnh vực quảng cáo, lĩnh vực viễn thông với tổng số tiền là 340,992 triệu đồng.

phong-trao-thi-dua-3-1704962795.jpg

Thanh tra Sở TT&TT, đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường đánh giá: Bên cạnh kết quả đã đạt được, một số nhiệm vụ được ngành TT&TT triển khai còn chậm như triển khai SOC, kết nối Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định các nhiệm vụ về chuyển đổi số còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ. Công tác chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, khối lượng công việc vẫn còn nhiều chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của nhân dân cũng như của TP.

Để nhiệm vụ chuyển đổi số được triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường đề nghị ngành TT&TT tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra tại trong các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, các chương trình, kế hoạch của UBND TP. Ông Cường cũng đề nghị Sở khẩn trương hoàn thành Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số TP Hải Phòng giai đoạn 2021-2025; Dự án triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP Hải Phòng, giai đoạn 2022 - 2025, Xây dựng Chiến lược dữ liệu số TP Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030… Việc triển khai nhanh chóng các dự án nhằm mục tiêu thay đổi đột phá vị trí xếp hạng Chính quyền số TP Hải Phòng, đưa Hải Phòng vào nhóm tỉnh, TP dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số.

ong-cuong-phat-bieu-4-1704962843.jpg

Ông Cường đề nghị Sở khẩn trương hoàn thành Dự án thực hiện một số nội dung để xây dựng chính quyền số.

Nhân dịp này, Sở Thông tin & Truyền thông TP Hải Phòng đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.