Hải Phòng lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

Admin
Ngày 7/6, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố Quyết định số 1522/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn.

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cùng các sở, ngành, địa phương kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại dự án Khu công nghiệp An Dương.

Theo đó, Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng là Tổ trưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân là Tổ phó Thường trực.

Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện nơi có các Dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Đây là động thái tích cực của thành phố Hải Phòng nhằm thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

 Tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các cấp, các sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Tổ có nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các sở, ban ngành của thành phố đang thụ lý, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, bảo đảm đúng trình tự và thời gian.

Cùng với đó là thực hiện rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai do các vấn đề vướng mắc phát sinh để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Tổ cũng sẽ thực hiện rà soát nội dung bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật có liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng.

Tổ công tác sẽ yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ hằng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác hoặc theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên và người đứng đầu, các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Tổ có trách nhiệm bảo đảm kịp thời giải quyết, tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư và dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy, nhân sự của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ đối với nội dung thuộc chức năng và chuyên ngành quản lý theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Tác giả: NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn tin: Báo Nhân dân