Hải Phòng phấn đấu có thêm 85 xã NTM nâng cao, kiểu mẫu

Lan Anh
Chiều 25/1, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TP năm 2023; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024.
quang-canh-cuoc-hop-1706249928.jpg

Quang cảnh cuộc họp.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tại Hải Phòng có 35 xã triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2023 cơ bản đã hoàn thiện các công trình thi công (đạt 100%). Đối với 35 xã triển khai xây dựng giai đoạn 2023 - 2024, đến nay tiến độ thi công các công trình ước đạt 26%.

Tính đến nay, toàn TP đã có 84 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 48 xã NTM kiểu mẫu. Hai huyện Vĩnh Bảo, An Lão được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2021-2025 , nâng tổng số huyện của TP được công nhận đạt chuẩn NTM lên 7 huyện.

Năm 2024, TP tiếp tục hoàn thành 35 xã thực hiện từ năm 2023, triển khai thủ tục để khởi công 13 xã NTM kiểu mẫu trong đó có 10 xã của huyện Thủy Nguyên, 3 xã thuộc huyện An Dương để hoàn thành vào năm 2025. Hải Phòng phấn đấu có thêm 50 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 35 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 4 huyện gồm Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện NTM nâng cao, huyện Bạch Long Vĩ thực hiện cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí đặc thù.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hoàn thành 35 xã thực hiện từ năm 2023; khai trình tự thủ tục để khởi công 13 xã NTM kiểu mẫu để hoàn thành vào năm 2025 (trong đó, huyện Thủy Nguyên có 10 xã, huyện An Dương có 3 xã). 4 huyện được chỉ đạo về đích huyện NTM nâng cao năm 2024 cần rà soát hồ sơ, cân đối nguồn địa phương, đề xuất TP kinh phí hỗ trợ thực hiện các tiêu chí chưa đạt…