Hào hùng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hậu Nguyễn
Sáng 7/5, Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) được tổ chức trọng thể tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-1715051567.jpg

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu1-1715051567.jpg

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trên xe chỉ huy dẫn đầu đoàn diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu2-1715051567.jpg

Khối nữ quân nhạc diễu binh trong lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu3-1715051567.jpg

Khối sỹ quan Phòng không-Không quân diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu4-1715051567.jpg

Khối nữ quân nhạc diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu5-1715051567.jpg

Khối sỹ quan Hải quân Nhân dân diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu6-1715051567.jpg

Các đại biểu trên khán đài tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu7-1715051567.jpg

Khối sĩ quan Phòng không-Không quân diễu binh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu8-1715051567.jpg

Khối sỹ quan Lực lượng gìn giữ hòa bình diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu9-1715051567.jpg

Khối sỹ quan Lực lượng Gìn giữ Hòa bình diễu binh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu10-1715051568.jpg

Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu11-1715051568.jpg

Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu12-1715051569.jpg

Khối Nghi trượng diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu13-1715051568.jpg

Khối các dân tộc Tây Bắc diễu hành. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu14-1715051569.jpg

Màn diễu binh của Khối Chiến sỹ Điện Biên. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu15-1715051569.jpg

Khối nam chiến sỹ Cảnh sát Đặc nhiệm diễu binh. (Ảnh: TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu16-1715051569.jpg

Màn diễu binh của Khối Cảnh sát Cơ động Kỵ binh. (Ảnh: TTXVN)

le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu17-1715051569.jpg

Màn diễu hành của Khối Dân công hỏa tuyến. (Ảnh: TTXVN)