IDP cấp hơn 56.000 chứng chỉ IELTS trái với quy định

Cao Hiếu
Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị công ty IDP đề xuất hướng xử lý đối với những chứng chỉ đã cấp khi chưa được phép.

Mới đây, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam có địa chỉ quận 3, Tp.HCM.

Theo kết luận, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 9/9/2022, Công ty IDP chưa được cấp phép liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định tại điều 21 và điều 22, điều 23 Nghị định 86/2018/NĐCP.

Tuy nhiên Công ty IDP đã liên kết tổ chức 458 đợt thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ.

Giai đoạn từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022, công ty chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam theo thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, tuy nhiên Công ty IDP đã tổ chức 97 đợt thi và cấp 9.587 chứng chỉ.

Tổng cộng, IDP đã cấp 56.230 chứng chỉ IELTS trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Lệ phí thi thời điểm đó là 4,6 triệu đồng một lượt.

Trước sai phạm trên, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị công ty IDP rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đồng thời báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với những chứng chỉ đã cấp khi chưa được phép.

Cùng với đó, kiến nghị bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Cục Quản lý chất lượng hướng dẫn công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà công ty đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam khi chưa được cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý nếu có sai phạm.