Một chủ tịch xã ở Quảng Bình bị giáng chức do sai phạm

Admin
Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - sau kỷ luật cảnh cáo đã bị giáng chức làm Phó Chủ tịch HĐND xã, vì mắc nhiều sai phạm.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Yên Hóa.

 Trụ sở UBND xã Yên Hóa

Theo UBKT Huyện ủy Minh Hóa, trên cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Yên Hóa, ông Đinh Văn Thu đã vi phạm những điều đảng viên không được làm trong việc đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ bà Đinh Thị Duệ và ông Đinh Minh Liêu không đúng quy định của pháp luật, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi sinh hoạt, công tác.

Sau khi khi bị kỷ luật cảnh cáo, ông Đinh Văn Thu được bố trí giữ chức danh mới là Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Hóa.

HĐND xã Yên Hóa cũng đã kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã với ông Đinh Thủy Long. Theo đó, ông Long sẽ kiêm cùng lúc 2 chức danh Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Yên Hóa trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động