Người nước ngoài dạy tiếng Anh cần phải được cấp chứng chỉ đào tạo

Cao Hiếu
Chứng chỉ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam, trong đó bao gồm cả chất lượng dạy và học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Mới đây, Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình và cấp chứng chỉ đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam (Chương trình được kèm theo Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT).

Chương trình được ban hành nhằm thực hiện quy định về tiêu chuẩn của giáo viên tại Thông tư số 21về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Đồng thời, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam, trong đó bao gồm cả chất lượng dạy và học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Chương trình đào tạo dành cho cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại ở Việt Nam, bao gồm người bản ngữ (ngôn ngữ tiếng Anh) có bằng cao đẳng trở lên; người nước ngoài có bằng cao đẳng tiếng Anh trở lên; người nước ngoài có bằng cao đẳng trở lên và có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Đối tượng của chương trình là những người năng lực về ngôn ngữ tiếng Anh song lại chưa có năng lực sư phạm phù hợp với đối tượng người học tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học của Việt Nam.

Theo đó, chương trình góp phần nâng cao kỹ năng sư phạm như kỹ năng quản lý và tổ chức lớp hiệu quả, kỹ năng xây dựng kế hoạch bài dạy; kỹ năng kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác, phát triển học liệu giảng dạy,… cho người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam.

Theo nội dung của Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT, nếu người nước ngoài có bằng cao đẳng sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc có năng lực ngoại ngữ theo quy định và có chứng chỉ đào tạo dạy tiếng Anh được công nhận thì không bắt buộc phải tham gia học chương trình này.

hoc-sinh-fis-1709021874.jpeg


Đối tượng của chương trình là những người năng lực về ngôn ngữ tiếng Anh song lại chưa có năng lực sư phạm phù hợp với đối tượng người học tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học của Việt Nam.

Chương trình đào tạo cho người nước ngoài dạy tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ, tin học tại Việt Nam gồm 10 chuyên đề về kiến thức, phương pháp và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh và 1 chuyên đề thực tập, với tổng thời lượng là 160 tiết.

Trong đó, nội dung cốt lõi gồm: Kiến thức cơ bản về bối cảnh và văn hóa Việt Nam; hệ thống giáo dục Việt Nam; chương trình giáo dục mầm non, phổ thông của Việt Nam; một số quy định về dạy và học tại Việt Nam…

Phương pháp giảng dạy kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh; phương pháp giảng dạy kỹ năng tiếng Anh (nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Anh); phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em, thanh - thiếu niên Việt Nam; phương pháp về kiểm tra, đánh giá; ứng dụng Công nghệ thông tin và khai thác, phát triển học liệu trong dạy học tiếng Anh

Ngoài ra, chương trình còn có các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ đào tạo; giảng viên tham gia giảng dạy; biên soạn, thẩm định tài liệu; quản lý và cấp phát chứng chỉ cho học viên hoàn thành khóa học.

Quyết định số 4159/QĐ-BGDĐT quy định, đơn vị được tham gia đào tạo gồm trường đại học sư phạm có khoa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có khoa đào tạo giáo viên tiếng Anh; cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh.

Các đơn vị thực hiện đào tạo ngoài đáp ứng điều kiện là cơ sở được phép đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, thì cần có năng lực xây dựng, thẩm định tài liệu và tổ chức đào tạo theo chương trình này.

Chủ trương của Bộ GD&ĐT là không quy định mới việc giao nhiệm vụ đối với các chương trình đào tạo ngắn hạn/bồi dưỡng. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sẽ chủ động biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng nếu có đủ điều kiện theo quy định và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện.