Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 hơn 75 tỷ đồng bỏ cọc

Hậu Nguyễn
Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 với mức tiền đấu giá hơn 75,2 tỷ đồng đã bỏ cọc, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên đơn vị tổ chức đã đưa ra đấu giá lại.

Ngày 25/3, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết trong các ngày từ 3/4 đến 5/4 tới, nhiều biển số ô tô "siêu đẹp" sẽ được đưa ra đấu giá. Trong đó, có các biển số 30K-999.99, 14A-888.88, 51L-345.67, 99A-655.55, 99C-300.00 và 98A-711.11.

Trong số các biển số được đưa ra đấu giá có biển số 30K-999.99, từng được đấu giá thành công ngày 13/1 với mức tiền đấu giá hơn 75,2 tỷ đồng. Đây là số tiền trúng đấu giá biển số ô tô cao nhất từ trước tới nay, tuy nhiên người chốt mức giá này đã bỏ cọc, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên đơn vị tổ chức đã đưa ra đấu giá lại.

Trước đó, trong phiên đấu giá đầu tiên hồi tháng 9/2023, biển số 51K-888.88 của TP. HCM từng được đấu giá với số tiền hơn 32 tỷ đồng, nhưng rồi người trúng đấu giá bỏ cọc.

30k-99999-1711504193.jpg

 

Ngày 13/1, biển số 30K-999.99 được trả giá hơn 75 tỷ đồng

Ở phiên đấu giá tới đây, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo cách thức mới. Cụ thể, ngoài vòng đấu chính thức sẽ có thêm vòng đấu gia hạn. Giá trả hợp lệ của người tham gia đấu giá được hệ thống ghi nhận 1 lần trong 1 giây, cho 1 tài khoản trong toàn bộ thời gian đấu giá của 2 vòng này.

Trường hợp trong thời gian đấu giá chính thức hệ thống ghi nhận chỉ có 1 người tham gia trả giá hợp lệ thì cuộc đấu giá kết thúc, người tham gia trả giá là người trúng đấu giá, giá trả hợp lệ cao nhất là giá trúng đấu giá.

Thời gian đấu giá được xác định bao gồm thời gian chính thức và thời gian của vòng gia hạn. Tổng thời gian của 2 vòng đấu giá không quá 30 phút. Thời gian đấu giá chính thức là khoảng thời gian từ khi bắt đầu cho đến phút thứ 25.

Vòng đấu giá gia hạn là khoảng thời gian sau thời gian chính thức. Chỉ người tham gia đấu giá đủ điều kiện tiếp tục được trả giá. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây và tối đa là 10 vòng đấu gia hạn.

Theo quy định, giá khởi điểm mỗi biển số vẫn là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng. Người dân muốn tham gia đấu giá cần nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền phí hồ sơ.

Trường hợp người trúng đấu giá thì số tiền 40 triệu đồng tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Trong 15 ngày, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá. Nếu không nộp đủ, kết quả đấu giá sẽ bị hủy, biển số được đưa ra đấu giá lại.

Trường hợp không trúng đấu giá, người đấu giá sẽ được trả lại 40 triệu đồng tiền đặt trước, trong vòng 3 ngày kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc.