Những lưu ý khi thi sát hạch lái xe từ ngày 1/6

Hậu Nguyễn
Từ đầu tháng 6/2024, một số quy định mới trong thi sát hạch giấy phép lái xe sẽ chính thức có hiệu lực. Do đó, người dân cần tìm hiểu và lưu ý những quy định mới để có kế hoạch cụ thể cho bản thân.

nhung-luu-y-khi-thi-sat-hach-lai-xe-tu-ngay-1-6-1712214281.jpg

 

Ngày 31/3/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT) quy định về đào tạo, nâng hạng giấy phép lái xe. Một số điểm đáng chú ý trong Thông tư bao gồm:

Cấu trúc đề thi giấy phép lái xe các hạng

Đối với thi giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 và A4 thì phần thi lý thuyết giống nhau, đều có thời gian làm bài là 19 phút. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi cầu tương ứng với 1 điểm và sẽ có nhiều ý trả lời. Tuy nhiên, sẽ có những câu nếu lựa chọn đáp án sai sẽ bị tính vào điểm liệt. Trường hợp bị tính điểm liệt trong bài sẽ mặc định trượt phần thi lý thuyết.

Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A1 từ 21/25 điểm trở lên. Điểm đạt yêu cầu đối với hạng A2 từ 23/25 điểm trở lên. Tương tự, đối với hạng A3, A4 là từ 23/25 điểm trở lên.

Đối với phần thi sát hạch của các hạng từ A1 đến A4 cũng đều có thời gian thực hiện là 10 phút, thang điểm tối đa 100 và điểm đạt là từ 80 điểm.

Riêng đối với các hạng cao hơn như B1, B2, C, D, E,... thì sẽ có thêm phần thi mô phỏng. Trong phần thi này, thời gian sát hạch không quá 10 phút và được thiết kế dưới dạng 10 câu hỏi mô phỏng các tình huống giao thông.

Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch mô phỏng sẽ chứa 1 tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Số điểm tối đa là 5 điểm và số điểm tối thiểu là 0 điểm.

Theo quy định, số điểm đạt được của học viên tương ứng với thời điểm học viên nhận biết và xác định tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông thông qua việc tương tác. Điểm tối đa khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính đúng thời điểm xuất hiện tình huống mất an toàn giao thông; điểm tối thiểu khi học viên nhận biết và tương tác với máy tính trước hoặc sau thời điểm xảy ra tình huống mất an toàn giao thông.

nhung-luu-y-khi-thi-sat-hach-lai-xe-tu-ngay-1-6q-1712214321.jpg

 

Từ 1/6, thực hiện quy định mới đào tạo lái xe các hạng B1, B2, C.

Các tình huống mô phỏng được chạy liên tiếp tự động, thí sinh không được lựa chọn lại đáp án cho các câu hỏi đã trả lời hoặc chưa trả lời. Khi hoàn thành bài sát hạch mô phỏng hoặc hết thời gian của câu hỏi cuối cùng, toàn bộ các câu trả lời của thí sinh (kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm, in và lưu trữ tại máy chủ.

Khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo

nhung-luu-y-khi-thi-sat-hach-lai-xe-tu-ngay-1-6a-1712214346.png

 

nhung-luu-y-khi-thi-sat-hach-lai-xe-tu-ngay-1-6b-1712214346.png

 

Không quá 05 học viên trên một xe tập lái hạng B1, B2

Cơ sở đào tạo lái xe căn cứ các nội dung gồm: khối lượng chương trình và phân bổ thời gian đào tạo quy định nêu trên, thời gian ôn tập, kiểm tra hết môn và nghỉ lễ; để xây dựng tổng thời gian khóa đào tạo trong chương trình đào tạo lái xe đảm bảo đạt được mục tiêu: hạng B1 chương trình đào tạo thường xuyên và đối với hạng B2, hạng C là trình độ sơ cấp;

Số học viên được quy định trên một xe tập lái: hạng B1, B2 không quá 05 học viên và hạng C không quá 08 học viên.