Đại học Y Dược Hải Phòng tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh

Với những kinh nghiệm đã được tích lũy từ lần tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương và Bắc Giang phòng, chống dịch, Đoàn 208 cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng sẽ đoàn kết, gắn bó, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; góp phần cùng TP Hồ Chí Minh và cả nước sớm chiến thắng dịch bệnh.

TOP