Quy hoạch gần 2.000 ha nuôi ngao tại huyện Tiên Lãng

Cùng với việc di dời, giải tỏa các hộ nuôi ngao không phép trên vùng biển thuộc quận Hải An, huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng, UBND thành phố Hải Phòng cũng quy hoạch 1.900 ha nuôi ngao tại huyện Tiên Lãng, quan tâm và tạo điều kiện để các hộ dân có nhu cầu được nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế.

Hải phòng - Xây dựng tư duy phát triển thành phố xanh sạch đẹp từ các cấp học

Quyết tâm trở thành thành phố phát triển công nghiệp cùng môi trường xanh, sạch, đẹp. Một trong những nhiệm vụ được UBND thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn tại các trường học, nơi hình thành tư duy bảo vệ môi trường của các thế hệ hiện tại và tương lai...

TOP