Tài xế lùi xe mất kiểm soát, ô tô lao vào cửa hàng tông trúng nhân viên bảo vệ

Admin
Tài xế lùi xe mất kiểm soát tại đường Cầu Đất (Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến ô tô lao vào cửa hàng tông trúng nhân viên bảo vệ.

[presscloud]https://media.vinh24h.vn/video/2023/11/15/T__i_x____l__i_xe_m___t_ki___m_so__t_____t___lao_v__o_c___a_h__ng_t__ng_tr__ng_nh__n_vi__n_b___o_v______B__o_VTC_News.mp4[/presscloud]

Tác giả: MẠNH CƯỜNG

Nguồn tin: vtc.vn