Thành lập đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT tại Hải Phòng

Lan Anh
Chiều ngày (4/5), Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng công bố thành lập Ban chỉ huy quân sự tại 11 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng).

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đã chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố thực hiện đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp, bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cơ quan quân sự các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, kiện toàn tổ chức, biên chế; tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, luyện tập các phương án, bảo vệ an toàn doanh nghiệp; phối hợp giữ gìn an ninh chính trị địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

le-cong-bo-1-1714884446.jpg

Bộ chỉ huy quân sự TP Hải Phòng phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trao quyết định thành lập Ban chỉ huy quân sự tại 11 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng).

Tuy nhiên, theo Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, việc thành lập các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cũng còn không ít khó khăn. Hiện nay, KKT Đình Vũ - Cát Hải và các KCN trên địa bàn Hải Phòng thu hút gần 550 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và hơn 220 dự án có vốn đầu tư trong nước; song, từ năm 2020 đến nay mới thành lập được 5 đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp.

Trước thực tế đó, Ban Quản lý KKT Hải Phòng và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về điều kiện thành lập, quân số huấn luyện, phương pháp hoạt động, tạo cơ chế thuận lợi thúc đẩy thành lập lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố triển khai thành lập thêm các đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp FDI trong KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải.

Theo ông Lê Trung Kiên, Ban Chỉ huy quân sự trong các doanh nghiệp mục tiêu chủ yếu là hỗ trợ cho các doanh nghiệp, giúp cho các doanh nghiệp trong các quá trình như: phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống lụt bão và các lĩnh vực khác.

"Quân số này không lấy từ công nhân trong dây chuyền sản xuất, không ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất và đặc biệt là không ảnh hưởng gì đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Quá trình thực hiện phương pháp thực hiện làm thế nào là tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", ông Quân nói.

ong-le-trung-kien-truong-ban-ba2-1714884462.jpg

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cũng khẳng định trong bối quốc tế có nhiều diễn biến khó lường, việc thành lập Ban Chỉ huy quân sự giúp doanh nghiệp có lực lượng tại chỗ để bảo vệ, xử lý những tình huống phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sẵn sàng ứng biến với những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Đại tá Bùi Xuân thắng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các cá nhân giữ trọng trách tại các doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền để các chủ doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với lực lượng dân quân tự vệ

Ban chỉ huy quân sự tại các doanh nghiệp tổ chức huấn luyện chặt chẽ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, phát huy hiệu quả, vai trò trong các doanh nghiệp.