Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, đề nghị kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Hậu Nguyễn
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

dang-uy-cong-an-trung-uong-1711154904.png

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Kỳ họp Quý I Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương.

Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Kỳ họp Quý I năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo Bộ Công an, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Quý I, xác định nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trọng tâm Quý II năm 2024 trong Công an nhân dân.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương cũng xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong thực hiện các dự án, gói thầu với Công ty AIC theo thẩm quyền.

dang-uy-cong-an-trung-uong1-1711154916.png

 

Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Phát biểu kết luận kỳ họp, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng Quý I; nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2024 trong Công an nhân dân theo quy định.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chỉ đạo Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định./.