Kinh tế

Chống COVID-19, Ngân sách Nhà nước chi hơn 21.000 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2021, Ngân sách Nhà nước đã chi 21,5 nghìn tỷ đồng để phòng chống đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh “chống dịch như chống giặc”, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước (NSNN) đã chi 4,65 nghìn tỷ đồng; tính từ năm 2020 đến hết tháng 6/2021 đã chi 21,5 nghìn tỷ đồng.

Trong đó: 8,4 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch (mua vaccine, vật tư, trang thiết bị y tế, hỗ trợ các đối tượng bị cách ly, phụ cấp cho lực lượng tham gia phòng chống dịch); 13,1 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch theo các Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Để tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ mua và sử dụng vaccine tiêm phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bổ sung 1.237 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí 13,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020.

Đặc biệt, Bộ Tài chính kiến nghị thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 để huy động tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đến nay, Quỹ Vaccine đã huy động được khoảng 8 nghìn tỷ đồng, nhiều địa phương chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động đóng góp để đảm bảo nguồn kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng, tổng cộng nguồn lực khoảng 25 nghìn tỷ đồng.

Ngày 30/6, Thủ tướng đã quyết định sử dụng 7,65 nghìn tỷ đồng để mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 781 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 694,4 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 6 tháng đầu năm có thặng dư (thu lớn hơn chi); trong đó, cân đối ngân sách trung ương bội chi khoảng 63 nghìn tỷ đồng, ngân sách địa phương thặng dư xấp xỉ 150 nghìn tỷ đồng.

Tác giả: LÊ THỊNH

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP