Mức lương mới từ 1/7/2024 sẽ áp dụng đến đến khi nào?

Hậu Nguyễn
Từ 1/7/2024, tiền lương trung bình của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% và mức tăng này được áp dụng đến hết năm 2024. Chính phủ sẽ tiếp tục tăng mức lương bình quân khoảng 7%/năm cho cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2025.
muc-luong-1710310319.jpg