Nhiệt điện Hải Phòng lỗ đậm hơn 100 tỷ đồng trong quý IV/2023

Lan Anh
Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) vừa công bố BCTC quý IV/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.620 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
nhiet-dien-hai-phong-1705546427.jpg

Nhiệt điện Hải Phòng (HND) lỗ hơn trăm tỷ trong quý IV/2023, lớn nhất trong 21 quý.

Tuy nhiên do chi phí nhiên liệu tăng, bên cạnh đó là chi phí sửa chữa bảo dưỡng lớn trong tháng 12 khiến công ty kinh doanh dưới giá vốn. Theo đó, trong quý này, HND lỗ gộp gần 66 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của HND cũng giảm từ hơn 6 tỷ đồng về còn 1 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng. Kết quả, HND báo lỗ sau thuế 115,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước công ty cũng lỗ hơn 32,5 tỷ đồng. EPS ở mức âm 231 đồng.

HND cho biết nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khoản lỗ này do sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy 1 hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 12/2023 nên chi phí này cũng được ghi nhận vào BCTC quý IV/2023 (267 tỷ đồng).

Trừ các chi phí hoạt động, HND lỗ ròng 115 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ lớn nhất của công ty kể từ quý IV/2018.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HND đạt hơn 11.442 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế giảm 24% về 418 tỷ và là mức thấp nhất kể từ 2018. Với kết quả này, HND mới thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu và 78% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của HND đạt 7.819 tỷ đồng, giảm 400 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền chỉ còn 18,4 tỷ đồng, giảm gần 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Cuối quý IV, tổng dư nợ của HND còn 404 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn, giảm mạnh so với con số 1.177 tỷ đầu năm. Năm 2023, công ty đã không đi vay thêm và trả nợ gốc vay gần 939 tỷ đồng. Chi phí lãi vay cả năm là 52 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ.