Nóng bỏng hỗn chiến “ngao-cát” ở Hải Phòng

Những cuộc đụng độ, đổ máu diễn ra nơi cửa biển Hải Phòng, giữa người nuôi ngao chống lại đội quân cát tặc vào bãi ngao khai thác cát khi mà vai trò của lực lượng chức năng hết sức mờ nhạt...

TOP