Thủy Nguyên (Hải Phòng): Trạm bê tông A Tám hoạt động không phép, xây dựng trên hành lang đê

Thời gian qua, người dân thôn 5, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng phản ánh việc Trạm bê tông thương phẩm A Tám hoạt động không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. UBND xã An Sơn nhiều lần ra thông báo yêu cầu trạm trộn tạm dừng hoạt động nhưng đến nay, công trình vi phạm này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Vì sao Thủy Nguyên có thể lên phố?

Sau khi đánh giá, xem xét, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng xác định: Thủy Nguyên cơ bản đáp ứng được 4 trong tổng số 5 tiêu chí để thành lập đơn vị hành chính thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng, phù hợp với điều kiện thực tế và nhiệm vụ chính trị được xác định trong Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TOP