Hải Phòng: Nhiều trường ngoài công lập sử dụng đất chưa đúng quy định

Cao Hiếu
Nhiều trường ngoài công lập tại Hải Phòng sử dụng đất, cơ sở vật chất chưa đúng quy định của Luật đất đai, luật quản lý tài sản công.
csvc-2658-1705220771.jpg

Ảnh minh hoạ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành rà soát việc thuê địa điểm tổ chức dạy học đối với trường 26 ngoài công lập.

Theo kết quả rà soát, có 6/26 trường đã hoàn tất thủ tục thuê đất. Còn một số trường được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất do đó cần phải hoàn tất thủ tục về đất đai để chuyển sang thuê đất theo quy định hiện hành.

Đáng nói, trong số 26 trường ngoài công lập thuộc quản lý của Sở GD&ĐT có 11 trường không có đất, đang thuê địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức dạy học. Trong đó, 4 trường thuê đất đúng mục đích sử dụng, phù hợp quy định. Còn lại 7 trường đất thuê sử dụng không đúng mục đích là đất giáo dục; không đúng quy định pháp luật về đất đai và pháp luật kinh doanh bất động sản; đất chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định.

csvc1-878-1705220801.jpg


Nhiều trường CSVC đã xuống cấp, không được đầu tư xây dựng (ảnh minh hoạ)

Phía Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản yêu cầu các trường có phương án khắc phục, thậm chí bố trí địa điểm khác phù hợp để tổ chức dạy học theo đúng quy định hiện hành.

Theo quan điểm của lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, việc sử dụng đất, CSVC của nhiều trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố là chưa đúng, chưa phù hợp với quy định của Luật đất đai, Luật quản lý tài sản công. Tuy nhiên, tại thời điểm thành lập, Luật quản lý tài sản công và Luật đất đai chưa ra đời (hoặc chưa sửa đổi) thì việc nhà trường thuê địa điểm, CSVC là đúng. Vì vậy, cần có thời gian và lộ trình để các trường có phương án bố trí địa điểm khác.

csvc2-3276-1705220828.jpg


Đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo là vô cùng cần thiết (ảnh minh hoạ).

Mặt khác, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Vì vậy, việc kêu gọi, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở tất cả các cấp học, trình độ đào tạo là nhiệm vụ rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, hiện nay một số trường phổ thông ngoài công lập có CSVC chưa tốt; diện tích phòng chật chội, không có sân chơi, phòng chức năng cho học sinh hoạt động; công trình vệ sinh không phù hợp; thiếu đồ dùng, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục; CSVC liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy chưa đảm bảo.

Một số trường không có địa điểm, đang thuê đất, cơ sở vật chất, thời hạn thuê không lâu dài nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định và phát triển của nhà trường.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường khẩn trương báo cáo phương án đề xuất khắc phục hạn chế đã nêu. Sau đó, Sở sẽ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu phương án khắc phục của các trường.

Những đơn vị không có phương án khắc phục hoặc phương án khắc phục không phù hợp thì Sở GD&ĐT sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định. Những đơn vị có phương án phù hợp và cần thêm thời gian để thực hiện khắc phục thì Sở sẽ báo cáo UBND thành phố để xem xét, quyết định.