Tin địa phương

Phải giám sát việc thi công, bảo đảm chất lượng công trình nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố, cùng sự phối hợp vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Ngày 23/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển bền vững thành phố Hải Phòng họp Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022; đánh giá tình hình triển khai xây dựng NTM 5 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu năm 2022 của 17 xã (thuộc huyện An Lão, An Dương, Thủy Nguyên và Cát Hải), đến nay, thành phần hồ sơ của các huyện, trình tự xét, công nhận xã đạt chuẩn đã đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu nhất trí thông qua việc xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 (đợt 3) đối với 17 xã thuộc địa bàn 4 huyện nêu trên.

Đối với tình hình triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu trong những tháng đầu năm, theo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới, năm 2023 thành phố tập trung ưu tiên cho 35 xã hoàn thành NTM kiểu mẫu và 42 xã hoàn thành xã NTM nâng cao.

Về công tác thi công, có 484 công trình thuộc 35 dự án thực hiện từ năm 2022, hiện khối lượng trung bình ước đạt 71% (trong đó huyện Vĩnh Bảo: 41%; huyện Tiên Lãng: 71%; huyện Kiến Thuỵ: 75%; huyện An Lão: 75%; huyện An Dương: 92%; huyện Thuỷ Nguyên: 80%).

Đối với 35 xã thực hiện từ năm 2023, có 4 xã (thuộc huyện An Dương) đã phê duyệt dự án, đang triển khai lập hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công các dự án; 27 xã (trong đó 10 xã thuộc huyện Thủy Nguyên, 8 xã tại huyện Vĩnh Bảo, 5 xã thuộc huyện Tiên Lãng, 4 xã tại huyện Kiến Thụy) đang xin ý kiến thẩm định dự án của Sở GTVT; 4 xã (thuộc huyện An Lão) đang triển khai lập dự án…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu chỉ đạo.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND thành phố, sự quản lý điều hành tập trung của UBND thành phố, cùng sự phối hợp vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc triển khai Chương trình xây dựng NTM của thành phố hiện đang đi rất đúng hướng, được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu toàn quốc trong việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM. Đến nay, 7 huyện của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, xây dựng NTM được xác định là mục tiêu quan trọng hàng đầu, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực; điều này được thể hiện qua việc thực hiện Chủ đề năm của thành phố 2 năm liên tiếp đều có thành tố “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, để khẳng định quyết tâm phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 thành phố sẽ có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng công trình NTM kiểu mẫu tại các địa phương hiện nay chưa được như kỳ vọng, thông qua cuộc họp này những tồn tại, bất cập phải được kiểm tra rà soát, khắc phục. Đối với các công trình kiểu mẫu được triển khai từ năm 2022, các địa phương phải quyết liệt phải hoàn thành trong tháng 7/2023; các công trình của 35 xã trong năm 2023, phải hoàn thành thủ tục chậm nhất trong tháng 9/2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng lưu ý các địa phương trong quá trình triển khai, khâu lựa chọn tư vấn giám sát, thiết kế, thủ tục xây dựng cơ bản phải tuân thủ theo đúng quy định, tính toán biện pháp, giải pháp thi công phải khoa học, đặc biệt phải có sự đồng thuận của bà con nhân dân…

Phó Chủ tịch yêu cầu Sở GTVT Hải Phòng có kế hoạch kiểm tra giám sát việc triển khai thi công dự án tại các địa phương, lưu ý năng lực tư vấn giám sát của chủ đầu tư, chất lượng công trình.

Đối với kiến nghị của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các sở, ngành phải hỗ trợ, liên quan tới tiêu chí ngành nào thì ngành đó chủ động hướng dẫn địa phương thực hiện.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP