Trong nước

Đại biểu dự khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Sáng nay, khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự phiên khai mạc chính thức Đại hội Đảng XIII.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo chương trình, sau nghi thức khai mạc, Đại hội sẽ nghe trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.

Chương trình của Đại hội cũng tập trung kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các Văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020.

Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào khu vực hội trường.

Tác giả: DUY THÀNH

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP