Tin địa phương

Khẩn trương rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố

Theo đó, TP Hải Phòng sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố.

Ngày 10/6, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ vừa ký văn bản gửi các Sở, ngành, tổ chức; UBND các quận, huyện; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP; Các DN nhà nước do TP nắm trên 50% vốn điều lệ thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng.

Trước đó, ngày 05/5, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2957/VPCP – CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó TTg Lê Văn Thành về việc quản lý, sử dụng nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng của các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương. Để đảm bảo việc quản lý trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị, DN được giao quản lý, sử dụng nhà đất khẩn trương rà soát, thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đung quy định tại Nghị định số 167/2017/ND – CP quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc sử khoẻ Bưu điện Đồ Sơn - Hải Phòng

Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trực thuộc theo đung tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng chuyển mạnh các đơn vị có đủ điều kiện thành công ty cổ phần, giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, phát triển các trung tâm điều dưỡng người có công phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tiếp tục rà soát chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý là nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QD – TTg của TTg Chính phủ và thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành.

Khách sạn Công đoàn Hải Phòng

UBND TP giao Sở TN & MT chủ trì cùng Sở Tài chính, Cục thuế TP thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP sử dụng làm nhà khách, khách sạn, nhà nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc các bộ, ngành, cơ quan TW xác định tiền thuê đất đối với các đơn vị sử dụng vào mục đích làm nhà khách, khách sạn, nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo đung quy định của pháp luật về quản lý đất đai…

Tác giả: Đông Bắc

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP