Tin địa phương

Ông Lê Văn Thành được giới thiệu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 15 được giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Lê Văn Thành tiếp tục được giới thiệu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiếp tục phiên làm việc, bầu 23 đồng chí Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố để dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trước đó, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng tiến hành công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 15 giới thiệu 61 đồng chí để đại hội lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16.

Trong 61 đồng chí được giới thiệu vào Ban Chấp hành có 37 đồng chí tái cử; 24 đồng chí được giới thiệu lần đầu. Kết quả, 53 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2020- 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu trong Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2020- 2025, đại hội thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Thành ủy khóa 16.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ tiêu chuẩn, yêu cầu chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 15 được giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa 16, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội biểu quyết lưu nhiệm Ban Kiểm phiếu và lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Thành ủy khóa 16.

Tác giả: LUÂN DŨNG – NGUYỄN HOÀN

Nguồn tin: tienphong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP