Tin địa phương

Thanh tra thành phố Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý

Chiều 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm báo cáo công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ và các đại biểu đại diện ngành Thanh tra TP dự tại điểm cầu Hải Phòng.

Tham dự tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ và các đại biểu đại diện ngành Thanh tra TP.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo tóm tắt công tác năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016 – 2020; thực trạng và định hướng triển khai trong năm 2021; các ý kiến tham luận của Trung ương và các địa phương về nâng cao chất lượng ngành Thanh tra; công bố và trao quyết định khen thưởng năm 2020.

Đối với TP Hải Phòng, trong năm 2020, ngành Thanh tra TP đã quyết tâm, tập trung cao, triển khai sáng tạo nhiệm vụ chính trị và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội TP giao, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cuộc thanh tra được tiến hành chủ động, kịp thời, tập trung vào nhiều lĩnh vực. Cụ thể, toàn ngành đã tiến hành 88 cuộc thanh tra hành chính; 3.282 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện 2.167 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 148,301 tỷ đồng. Thu hồi nộp ngân sách nhà nước 26,989 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 121,312 tỷ đồng; đã thu hồi 22,469 tỷ đồng.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hải Phòng có xu hướng thuyên giảm. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tiến bộ trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra TP Hải Phòng đã thực hiện nâng cấp phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cơ quan, 100% văn bản được trình, duyệt qua mạng điện tử, không sử dụng văn bản giấy truyền thống.

Trong năm 2021, Thanh tra TP Hải Phòng tăng cường thanh tra việc chấp hành pháp luật về trách nhiệm thủ trưởng trong công tác quản lý đất đai, tiếp công dân và xử lý đơn thư đối với Chủ tịch UBND quận, huyện trên địa bàn TP. Chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; áp dụng phần mềm “Hệ thống quản lý kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn TP” nhằm xử lý các trường hợp trùng lặp, chồng chéo. Triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế.

Tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, xét xử các vụ việc có dấu hiệu vi phạm; khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra TP Hải Phòng cũng đề xuất nghiên cứu một số hệ thống phần mềm và xây dựng các phần mềm ứng dụng để quản lý ngành tiến tới sử dụng tài liệu điện tử phục vụ nội bộ ngành đạt tỷ lệ 100%. Xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu với các ngành để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh, kiểm tra trên địa bàn TP. Đẩy mạnh khai thác, sử dụng hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu quốc gia” về khiếu nại, tố cáo; triển khai phần mềm về quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư toàn TP.

Đồng thời, rà soát, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cán bộ, xây dựng phát triển ngành Thanh tra Hải Phòng theo quy hoạch phát triển.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: phapluatplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP